Księgowa

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe
*
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w 02-486 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 174, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@lagardere-tr.pl, tel. 0048 22 572 32 99; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

II. Cele i podstawy przetwarzania

W celu przeprowadzanie procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

III. Odbiorcy danych

Twoje dane udostępniamy naszym partnerom (spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo), firmie wykonującej dla nas usługę IT, firmie świadczącej dla nas usługę prawną i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez czas konkretnej rekrutacji – nie dłużej niż do daty jej zakończenia (jeżeli nie wyraziłeś zgody na dalsze przetwarzanie). Nie dłużej niż rok od momentu zebrania danych osobowych (jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dłuższe niż dla potrzeb konkretnej rekrutacji, w szczególności dla potrzeb przyszłych rekrutacji).

VI. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi o organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw, w tym wycofania zgody, skieruj żądanie pod adres email: rodo@lagardere-tr.pl, zadzwoń pod numer telefonu: 0048 22 572 32 99 lub uzyskaj dostęp do strony zarządzania zgodami pod adresem https://lagardere.elevato.net/pl/zarzadzanie-zgodami-dostep,ccma. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

  • dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:

  • proces Twojej rekrutacji nie zostanie wdrożony.